Pyramidespill vs. nettverksmarkedsføring/MLM

Nederst i denne «pyramiden» burde det jo strengt talt
stått Customers?

Har funnet en del sider som forsøker å gi en slags indikasjon på å være noen eksperter på temaet MLM og nettverkssalg.

Jeg ønsker å komme med mitt bidrag i den debatten, og det skal jeg gjøre her :

Mange tror at pyramidespill og MLM er ensbetydende. La oss ta for oss ordene :


Pyramidespill – Dette betyr at man bygger opp en organisasjon hvor målet er å skape en verdiøkning basert på flytting av penger uten noe fysisk produkt til stede. For å sette det på spissen så kan man si at Norsk Tipping er et godt eksempel på dette, der de har mange kommisjonærer som selger drømmen om rikdom hvis man velger å ta del i pyramiden som en kunde. Kommisjonæren tjener penger uansett, og Norsk Tipping tjener penger uansett, den tapende part er alltid kunden, da det eneste de sitter igjen med er som oftest en verdiløs papirlapp, og et håp om rikdom. Og merk i både kommisjonærleddet og i Norsk tipping leddet er det flere mennesker som tjener penger på denne omsetningen… Noen MLM selskaper som i utgangspunktet er pyramidespill forsøker å dekke dette til ved å ha et «produkt» som gjerne er overpriset og egentlig ikke noe produkt man ville kjøpt ellers.

Spørsmålet man burde stille seg for å avgjøre om det er et pyramidespill er: Selges det et produkt jeg trenger, eller hadde kjøpt i en vanlig butikk uansett? Se bort fra lotto og tipping, og ville du ikke ha noe problem med å anbefale dette videre selv om du ikke tjente penger på det? Er svaret ja, så er sannsynligheten for at dette er et pyramidespill liten. En sjekk hos www.direktesalgsforbundet.no vil nok være lurt om du er usikker rundt noe angående dette.

MLM – Multi Level Marketing. Direkte oversatt betyr dette at man har flere nivåer med markedsføring. I praksis er dette egentlig kun at folk som er fornøyd med et produkt kan tjene penger på å referere kunder.
Problemet med mange selskaper som er med på å holde liv i pyramidespill teorien, er at ofte er det de markedsfører markedsføringen i seg selv… Altså produktet er markedsføringen av produktet. Det holder rett og slett ikke  mål, og det forundrer meg at folk kaster seg på slike konsepter.

SÅ hvorfor er det så mye prat om pyramider, verving osv på så mange nettsteder hvis man søker på nettverksmarkedsføring? Det dette kommer av er at folk ikke evner å skille pyramidespill fra MLM. Pyramidespill er et selskapsproblem, altså at selskapet som er et pyramidespill ikke har noe produkt, derav navnet spill. MLM er en markedsføringsmetode, altså en måte å utnytte allerede eksisterende vareprat-dynamikk til å skape en verdiøkning. Noe selvsagt all markedsføring er.

MLM – er et slags micro franchise

Som en franchisetager i f.eks McDonalds så blir du faktisk del av en MLM struktur da også… Da kjeden markedsfører på nasjonalt nivå, mens du markedsfører og selger på lokalt nivå. I denne strukturen vil alltid de på nivået over tjene mer penger på omsetning du skaper. Da all omsetning i et franchise-system genereres på nederste nivå. Dette er på en måte uproblematisk og ikke noe nytt. Du vil heller ikke tjene penger om du ikke åpner McDonalds butikken din, noe du heller ikke vil om du ikke åpner MLM butikken din… Logisk eller hva?

Problemet oppstår når folk som tenker pyramidespill ikke ser at selskaper som har et levedyktig produkt, og som benytter seg av MLM ikke er noe annet enn helt vanlig franchise.
Jeg husker det var en diskusjon når franchise konseptet kom, at dette burde bli ulovlig, da det hadde et pyramide oppsett… Godt verden går videre!

Så hva er MLM ettersom jeg mener at dette ikke er en pyramide? Jo det er en pyramide, hva er ikke det?
Dette blir kanskje litt søkt, men se for deg familietreet ditt! Se for deg organisasjonskartet på jobben din!

Samenligningen med jobben din blir nok den mest relevante i denne sammenhengen. Når du starter med MLM så er du eieren av jobben din… Du bestemmer, og du velger hvem du kunne tenke deg å gjøre business med. Man har et produkt som man mener det er et behov for, og bestemmer seg for å markedsføre dette. Det viktige i MLM er ikke å se oppover og se hvor mange som eventuelt tjener penger på din innsats, men å se nedover og se hvilken organisasjon du kan bygge for å tjene penger på dine «ansattes» innsats.

Selv om andre tjener penger på jobben du gjør, betyr det ikke at ikke du kan tjene penger selv. Mange kritikere henger seg opp i nettopp dette.. Men hvordan fungerer det på din jobb? Hadde ikke noen tjent penger på innsatsen til alle på jobben din så ville du ikke hatt noen jobb… Så vil noen kanskje mene at denne sammenligningen ikke er relevant. Er den virkelig ikke det? Tenk litt på det!!

Eksponesiell vekst

Som jeg skrev i en kommentar på en av de kritiske bloggene… Hvis jeg hadde fått valget om en fast lønn på 500.000 i året, jobbe 8 timer om dagen 5 dager i uken i Zinzino, eller den dealen jeg har idag, så hadde jeg ikke vært i tvil om at jeg hadde valgt den dealen jeg har idag…

Det blir litt som historien om de to brødrene som fikk valget fra faren sin :

1 Øre som doblet seg hver dag i 1 mnd, eller 5 millioner kroner med en gang.
Mange ville nok gått for de fem millioner kronene, og det gjorde den eldste broren.
Han investerte de smart og etter en uke hadde 5 millioner blitt til 5,5 millioner, altså en fortjeneste på 10%.
Den yngste broren valgte 1 øre som doblet seg hver dag, og etter en uke hadde han 64 øre.
Storebroren lo godt av minstebror og fortalte ham hvor dum han hadde vært, men lillebror bare smilte.
Etter to uker hadde storebror gjort det veldig bra med noen aksjer og var oppe i 5,9 millioner, og når han spurte lillebror hva han hadde, fikk han selvsikkert svaret 81 kr og 92 øre…. Storebror ble bare mer og mer hovmodig, og fortalte stolt om planene han hadde for den neste uken.
Etter tre uker spurte storebror igjen lillebror hvordan det sto til med den usle kontoen hans, samtidig som han fortalte om de gode handlene han hadde gjort, han var nå oppe i 6,2 millioner og hadde til nå på tre uker hatt en fortjeneste på 1,2millioner kr. Lillebror smilte og fortalte om de 10.485,76 kr på konto… Noe storebror fnyste av.
Etter fire uker kom storebror på nytt og skrøt av resultatene han hadde hatt med sine investeringer, nå var den totale summen oppe i 7 millioner og han ventet spent på svaret fra lillebror. Lillebror sa kaldt og rolig hva han hadde på konto og det var 1.342.177,28… Storebror stusset litt, men passet på å fortelle lillebror at han bare hadde tre dager igjen før avtalen var over, og samtidig fortalte han om sine nye planer rundt investeringene sine.
Da 31 dager var gått ringte storebror til lillebror for å kreve sin velfortjente seier. Investeringene hadde gått bra den siste uken så han var oppe i 7,4 millioner, 400.000 på tre dager, det var ikke værst…
Men han mistet fort hovmodet når lillebror kunne fortelle at på hans konto stod det 10.737.418,24 kr.

Forskjellene på disse brødrene var forståelsen av eksponensiell vekst. Altså at noe dobler seg over tid.
Lønnsmodellen i MLM fungerer på samme måte, og den jobber på samme måte for alle. I starten kan MLM se ut som en veldig dårlig deal i forhold til en tradisjonell timelønn… Men etter hvert så kan det bli en absolutt veldig lukrativ avtale…

Forstår du dette prinsippet, så er du langt på vei til å forstå en av grunnpilarene i MLM.
Det tragiske er at veldig mange gir seg på et sted noe tilsvarende uke 2 og 3 i eksepelet over, og ja da er har ikke MLM businessen vært en god deal for de!

Det viktige er å se på hva som genererer denne eksponensielle veksten. Så lenge det er salg av gode produkter, utvikling av lederskap, og teamarbeid, så vil jeg påstå at MLM er en langt bedre deal enn tradisjonelt arbeid.. Om man da velger å legge ned timene som skal til selv om inntekten bare dobler seg fra 1-2 øre dagen!

Min konklusjon

Muligheten er lik for alle, det må man forstå, de som er på toppen, har jobbet frem hele teamet sitt selv, og det kan du gjøre også! Fordelen ved at du eventuelt er en del av et team hvor noen tjener gode penger, vil være at du vil ha en person som vet hva som skal til for å lykkes, som er eneste interesse er å hjelpe deg… Det kalles teamarbeid.

I mitt team jobber jeg gratis for de jeg samarbeider med, helt til de får et resultat, altså at et produkt selges… Da deler vi på fortjenesten på det salget. Akkurat det samme som at en selger, en avdelingsleder, en butikkleder, en regionsleder, en markedassjef, en økonomisjef, en Adm.dir, tjener en liten sum på at en tv selges på Elkjøp… Det er MANGE som tjener penger på et salg i en tradisjonell varehandel også… Mange mange fler enn i MLM… Dette ser det ut til at noen kritikere har noe problemer med å se! En selger på Elkjøp vil ikke beholde lønnen sin lenge om han ikke selger for vesentlig mer enn han får betalt… Altså en annen lønnsmodell, men samme oppsett… All varehandel fungerer på denne måten!

MLM og nettverkssalg er ikke så rart som alle skal ha det til. Problemene bransjen har skapt for seg selv er at de har hypet opp dårlige produkter til å være verdens beste. Det er uetisk uansett salgsmåte, og har ingenting med modellen MLM og gjøre!

Håper denne posten har vært litt oppklarende i forhold til hvordan Nettverksmarkedsføring av produkter skiller seg ut fra pyramidespill.

Comments

comments