Personlig utvikling, hva er det egentlig?

Personal DevelopmentI MLM kretser snakker man mye om personlig utvikling. Mange lurer nok på hva man legger i dette?

Hva jeg legger i dette er personlig mestring. Altså at man får kontroll over egne tanker, meninger og mål. Disse henger altfor ofte sammen med resultater til at man skal la det holde på uten å ta kontroll over det.Det mange tror er at MLM og nettverksmarkedsføring kun handler om penger og status, men det er der man tar så utrolig feil. Hvis man fokuserer på penger i MLM så vil du faktisk ikke lykkes, da det er altfor lite av de i starten til at man blir motivert. Det må være andre motiver som motiverer deg for at du skal ta denne businessen til topps. Jeg vil påstå at Nettverksmarkedsføring handler om lederskapsutvikling og personlig utvikling.

Grunnen til at mange kanskje gir opp i MLM er at de føler at de ikke mestrer oppgavene. Som jeg skrev i et tidligere innlegg så er faktaene sånn at skal man få ting man aldri tidligere har hatt, må man gjøre ting man aldri tidligere har gjort. Og når folk må gjøre ting de aldri tidligere har gjort så må man oftest ut av komfortsonene sine. Og det er her jeg mener at personlig utvikling kommer inn som nøkkelen.

Lederskapsutvikling

leadership-development1Som jeg skrev over mener jeg at MLM og nettverksmarkedsføring handler om lederskapsutvikling. Man skal jo utvikle lederskap, og en av de største mytene om denne bransjen er at de som lykkes har vært flinke til å få andre til å jobbe… Det er FEIL! De har vært flinke til å jobbe selv, de har vært flinke til å utvikle seg selv, de har vært flinke til å gå ut av komfortsonene selv. Som et resultat av at de har vært flinke selv, har de lettere klart å bli flinke på å få andre til å jobbe.

Mange tror at lederskap handler om å styre andre, men det er også feil. Ikke rart når man ser erfaringene mange har fra lederskap i tradisjonell business. Hvor det ofte er hva slags utdanning du har istedenfor relevant erfaring som avgjør om du blir en leder eller ikke. Ordet lede betyr vel sist jeg sjekket å vise vei? Altså gå foran som et godt eksempel. Og det er nettopp det man må bli flink på skal man lykkes med MLM og nettverksalg. Og her finnes det ingen snarveier i MLM, du må gjøre jobben selv først, du må utvikle deg selv først. Og ettersom de aller fleste som starter i denne bransjen ikke har ledererfaring fra før av og ikke minst har ikke har erfaring fra bransjen fra før av, så må man lese, lære og gjøre for å bli en god orginal som kopiene etterpå kan se til.

Personlig utvikling kommer da ofte inn i starten som et ledd i å lære seg å utvide komfortsoner, bli mindre redd for feil og motstand. Vi er jo tross alt opplært gjennom barndom, skole og medier at det å gjøre en feil er en dårlig ting. Og skal man lykkes i sin egen business, som jo nettverksmarkedsføring er, så er man nødt til å tidlig legge av seg at det å gjøre feil er dumt. Det å gjøre feil er en del av prosessen og skal og burde brukes til lærdom.

Jeg deler opp tankene mine rundt personlig utvikling i flere innlegg :

1.Kunsten å feile i Nettverksmarkedsføring

2.Frykt, alle har det! Bruk det til din fordel

 

 

Comments

comments

2 comments for “Personlig utvikling, hva er det egentlig?

Comments are closed.