Omsetningsfordeling og myter

mlmEtter en lengre diskusjon på et noe vinklet nettsted bestemte jeg meg for å klarne opp atter en gang i hva som skiller et pyramidespill og MLM her istedenfor å diskutere med en vegg på et annet nettsted!

Er tydeligvis noen som vektlegger omsetningsfordeling mellom kunder og partnere i et selskap litt for tungt i tankene rundt hva som er hva.

I omsetningsfordeling mellom kunder og partnere så legger jeg, hvor mange prosent av omsetningen som kommer fra partnere og hvor mange prosent av omsetningen som kommer fra kunder. Noen hevder at 35% av omsetningen til Zinzino kommer fra autoship fra partnere og at dette kvalifiserer til et pyramidespill (Kan hende de legger med oppstartskit fra partnere også i denne summen). Altså at av 10 millioner solgt i varer er det 3,5 millioner som blir solgt til partnere og 6,5 millioner til rene kunder.

Så la oss si at disse tallene stemmer, er dette virkelig et pyramidespill?

NEI! Det er ingenting ved de tallene som tyder på et pyramidespill. Hvis dette hadde vært en viktig faktor, så ville jeg sagt at 35% salg til distributører er et veldig bra tall, og beviser det motsatte av hva noen hevder.. Nemlig at det er et MLM konsept som fungerer svært godt.

Premisser er viktig for konklusjon

Skal man konkludere om noe så må man forstå premissene rundt det man konkluderer rundt. I et MLM selskap vil det alltid være en stor del av omsetningen som kommer fra distributører. Dette fordi distributører utgjør en stor kundegruppe og fordi av modellens natur så vil det behøves et stort antall distributører for å få et stort antall kunder. Det er businessmodellen MLM, og har ingenting med pyramidespill å gjøre. Har forsåvidt dekket pyramidespill vs MLM i et annet innlegg også. Men viktige poenger kan vel aldri gjentas nok.

For å forstå sammenhengen man prater om må man vite hvordan distribusjon og markedsføring av produkter foregeår , og igjen for å gjøre det så må man først se på hvilke deler en distribusjonskjede består av.

 • Produsent
 • Eksportør
 • Importør
 • Grossist
 • Detaljist
 • Markedsføring i alle ledd
 • Sluttkunde

Dette er en tradisjonell varekjede, basert på butikksalg. Men de siste årene har det dukket opp en ny modell som også kan kalles direktesalg, eller salg over internett :

 • Produsent
 • Eksportør
 • Importør
 • Nettbutikk
 • Markedsføring i alle ledd
 • Sluttkunde

Dette er stort sett slik det ser ut, noen har også slått sammen importør og nettbutikk, og spart enda et ledd i denne kjeden.

Så hvordan ser dette ut i nettverksmarkedsføring og MLM da? Det er som oftest to måter dette gjøres på, og dette vil være med på å forklare poenget mitt med omsetningstall senere :

 • Produsent
 • Eksportør
 • Importør
 • Distributør/Selger
 • Sluttkunde

I denne modellen selges kun varer fra importøren (selskapet) til distributører, som igjen legger på fortjeneste til sine sluttkunder. I denne modellen vil all omsetning være til distributører, altså 100% av omsetningen til distributører… Ønsker kunden å få billigere produkter enn ved å kjøpe fra distributøren, registrerer den seg som en distributør. Er dette et pyramidespill på dette grunnlaget? I så fall vil alle grossister i et tradisjonelt varesalg være pyramidespill, da all omsetning oftest går til registrerte selskaper som tjener penger på å selge dette videre til kunder. Ofte så er grossistledd skjermet fra salg til sluttkunder i tradisjonell handel slik at detaljistleddet skal kunne beholde sin fortjeneste på solgte varer. Så derfor er det umulig å si noe om et selskap er pyramidespill basert på omsetningstall kunder vs distributører.

Men la oss se på en annen modell innen MLM som er den modellen Zinzino jobber etter :

 • Produsent (Malongo/Bioactivefood)
 • Eksportør (Malongo/Bioactivefood)
 • Importør/nettbutikk (Zinzino)
 • Distributør/markedsføring også sluttkunde.
 • Sluttkunde

Hva i dette oppsettet kan minne om et pyramidespill? Det kommer an på produktet eller hva?

Så da er spørsmålet, er kaffe et salgbart produkt? Er Omega3 et salgbart produkt? Mitt svar til det er JA. Er det et produkt man blir lurt hvis man kjøper, og man forbruker? Overhodet ikke! Så hvordan ser et pyramidespill ut da?

Jeg vil påstå at de fleste pyramidespill ser slik ut :

 • nettbutikk
 • distributør

Det er ikke noe produkt som trenger å produseres, man selger en tjeneste eller et medlemskap, og pengene kommer kun fra nyrekruttering av medlemmer. Thats it!

Så nå etter vi har klarnet litt opp i hvordan «varekjeden» i et pyramidespill ser ut og hvordan varekjeden i MLM og tradisjonell business ser ut, så kan man se på et par av de andre argumentene som deles der ute.

Det koster mer å bli distributør enn kunde

Ja det gjør det ofte. Grunnen ligger i lovverket, der det sies at det ikke skal «oppfordres til verving». Det vil si at ved å legge prisen høyere for å bli distributør så kan man om man ikke ønsker å jobbe med konseptet få produktene billigere ved å bli en kunde. Herbalife ble dømt for dette i Belgia for noen år tilbake da de ved å ha rabatter for distributører oppfordret til å bli en del av salgsorganisasjonen. Nature’s Own er også et konsept jeg har erfaring med som jobbet på samme måte… Dette er i følge dagens lovverk veldig på kanten, selv om man faktisk omsetter produkter.

Men grunnen til at det også i de fleste tilfeller koster noe å bli distributør er fordi man får en del annet enn bare produkter også, det er også forbundet kostnader ved etablering for selskapet osv…

Så har noen argumentert for at distributører må handle dyrere produkter på såkalt autoship enn en kunde, men dette er også feil. Det er riktig at det ofte stilles krav til omsetning for å kunne tjene penger på omsetningen i organisasjonen din, og at en distributør ofte handler mer, men dette er for å sikre at folk faktisk bruker produktene de anbefaler, og har nok til å kunne demonstrere produktene, hvis de skal tjene penger på organisasjonen sin omsetning. Dette er helt valgfritt og er ikke noe element av tvang i dette. Min erfaring er at om man jobber aktivt med konseptet så trenger man mer produkter enn minstekravet.

Og jobber man ikke aktivt med konseptet så kan det vel være lurt å bare være en kunde og bare handle det man ønsker uansett. Men for Zinzino sin del så ligger kaffeprisen så og si helt likt for både partnere og kunder. Som kunde får du faktisk bedre rabatter ved kjøp av større kvanta enn man gjør som partner, men det skulle da bare være rett og rimelig, det motsatte ville ført til at store kunder hadde blitt distributører bare for å være kunde, og det ville bygget en pyramide-effekt som etter dagens lovverk er ulovlig.

Et annet argument mot Zinzino fra noen har vært at ferdig sammensatte autoship-kit inneholder CD’er og ekstra garantier, og at dette gjør at kaffen du får med i kittet blir dyr fordi CD’ene og garantien ikke har noen verdi å snakke om, men som man betaler for i kittet.

Svar : Disse kittene er satt sammen i løsningen Zinzino4Free som er et konsept for distributører, som gjør at hvis du velger et av disse kittene og har nok omsetning på kunder så får du det gratis… Man MÅ ikke kjøpe dette kittet, men hvis du ønsker GRATIS produkter må du velge et av de… Enda et feilslått argument bygget på dårlig kunnskap!

Så litt om kostnader i MLM

Det nevnes også ofte at fordi det er så mange som skal tjene penger på et salg så blir produkter solgt gjennom MLM alltid dyrere. La oss se på dette i kontekst mot tradisjonell distribusjon, først tradisjonell distribusjon, og jeg tar den mest lønnsomme (forsiktige estimater) :

 • Produsent (Nike, Samsung, Apple, LG, Nestle osv)
 • Importør (Pris inn til importør 500, 50% avanse)(Nike, Samsung, Apple, Nespresso osv)
 • Detaljist (Pris inn til butikk 750 kr, 40% avanse)(XXL, Elkjøp, Ekspert, Nespresso butikkene osv)
 • Sluttkunde (Pris 1,050 kr)

Så MLM med 40% av omsetning tilbake til distributører (Estimat fra min side for å sette et eksempel):

 • Produsent (Malongo, Bioactivefoods, Herbalife, Nuskin osv…)
 • Importør (Pris inn til importør 500 kr, 50% avanse)(Zinzino, Herbalife, Nuskin osv…)
 • Distributør (Pris før distributørledd 750 kr, 40% avanse)
 • Sluttkunde (1050 kr)

Er det uvanlig å selge produkter i butikk? Er det uvanlig at en butikk har 40% avanse på sine produkter, kan noen vise meg hvor dette blir dyrere? Det er logisk eller hva? Så fort man ser hele bildet så ser man klart og tydelig at det ikke er noe element i MLM konsepter som tilsier at dette skal bli dyrere enn tradisjonell varehandel.

Konklusjon

Argumentene i slike diskusjoner er feilslått og bygger på lav forståelse av konseptene man konkluderer om. Og møter du disse argumentene så håper jeg dette innlegget kan være til hjelp slik at du også kan svare godt på eventuell innvendinger. MLM er en kostnadseffektiv modell mye fordi den har så voldsomt stor slagkraft.

Man må se på de ulike elementene i varekjeden de ulike aktørene i et MLM selskap utgjør… Selskapet er ofte produsent eller importør, distributørene er butikken og markedsføringen. Er det noen som har sett et franchise konsept hvor man får butikk full av produkter kastet etter seg? Hvorfor skulle man fått det i MLM? Det er bare rett og rimelig at det koster penger å starte en business, og MLM skiller seg kun fra annen Franchise ved at det er en vesentlig lavere oppstartskostnad og driftskostnad. Og når ble det en svakhet? Det er eventuelt kun for de som ikke fullfører konseptet de har startet på, men er det egentlig en ulempe at oppstartskostneden var lav da? :)

Og når det kommer til omsetningsfordelingen mellom kunder og partnere så er det selvfølgelig bra med tanke på det lovverket som nå er gjeldende å ha så mange sluttkunder som mulig som ikke er distributører, og det gir jo en sunnere business også med tanke på soliditet… Og dette har iallefall Zinzino et veldig riktig fokus på, og er et av de beste selskapene i bransjen på akkurat dette. Men det er ingen automatikk i at høy prosent av salg til distributører betyr at det er et pyramidespill… Det er det MANGE flere faktorer som er med på å avgjøre!

Når det kommer til andre innvendinger så kan også metning av markedet, er bare de på toppen som tjener penger og er MLM innefektiv markedsføring være verdt å lese!

 

 

 

Comments

comments