Kunsten å feile i Nettverksmarkedsføring

SuccessCityDet vanlige bildet er ofte at man tror at for å få suksess så må man unngå feil. Og det er ikke så rart med tanke på hvor mye av suksesshistorier man får høre.

Men er det slik? At suksess er fraværet av feil og tabber?

En stor del av reisen jeg har hatt i nettverksbransjen har bestått i å lese bøker, være på seminar og lære av suksessfulle mennesker. Ikke nødvendigvis hva man skal gjøre for å unngå feil, men heller hvordan man skal tenke og hvordan man skal se på det å feile.

Før jeg begynte i MLM så hadde jeg som så mange andre gått på skole, og vært en del av arbeidslivet i noen år. Og hvordan ser egentlig skolesystemet på det å feile. Jo de gir deg karakterer som også blir brukt til å si noe om hvor smart man er, hvor god man er til å lære, pugge osv. Men hvorfor har det seg da slik at mange av de som blir mest suksessfulle i livet ikke nødvendigvis var de flinkeste på skolen?

Tankesett

Jeg tror at dette har med tankesett å gjøre, hvordan man ser på livet, muligheter og resultater. Der noen ser et problem ser andre en mulighet. De som ser et problem er ofte redd for at løsningen de ser etter skal være feil, og det er tryggere å se på selve problemet og unngå det. De som ser muligheter er ikke like redde for å feile og gyver løs på å løse problemet. Historien er full av de : Henry Ford, Wright brothers, Thomas A. Edison. Den siste har jeg lyst til å se litt nærmere på med tanke på nettopp det å feile.

edison_pict1De fleste har vel hørt historien om Thomas Edison som prøvde 10.000 ganger å få glødelampen til å lyse. En journalist spurte han om hvordan det var å gjøre det feil så mange ganger, hvorpå Edison svarte at han hadde ikke gjort noen feil, han hadde bare funnet 9.999 måter å ikke gjøre det på!

Så i grunnen kan man vel si at det hadde vært feil av Edison å prøve 9.998 ganger, men ettersom han gjorde 10.000 forsøk så var alle de 9.999 andre en del av suksessen.

Når det kommer til mindset(Tankesett) så leste jeg for litt siden en veldig interessant bok som heter noe så enkelt som Mindset av Carol Dweck. boken tar for seg at befolkningen kan deles inn i to deler når det kommer til mindset rundt feil. Fixed og growth mindset.

Fixed Mindset

Kort fortalt er det tankesettet som fester seg mest til etablerte sannheter. mennesker med dette tankesettet har en tendens til å si at jeg er sånn eller sånn. De vil ha vanskelig for å ta på seg ukjente oppgaver fordi de er redd for å feile. mye fordi de ser på det å feile som et tegn på lav intelligens. De ser på resultatet av en oppgave/handling som en målestokk på hvor smarte de er. ikke noe feil ved dette, men det er bare en del av befolkningen som ser på utfordringer og resultater på denne måten.

Growth mindset

Kort fortalt er dette et tankesett hvor man søker utfordringer for å lære, og gjerne av feil. Man er villig til å prøve seg på oppgaver man ikke vet om man klarer, rett og slett fordi man ser at ved å gjøre et forsøk så finner man en mulig løsning som ikke fungerer og i så måte kan tenke ut en ny løsning sm kanskje fungerer. Er vel liten tvil om hvilket mindset Thomas A. Edison besatt.

Man ser at de som har størst suksess i livet, og kommer lenger enn normalen, både innen business, idrett og kunnskap, er de som besitter et growth mindset.

Det fine med disse tingene er at man kan lære seg å gå fra det ene tankesettet til et annet. Og dette er ofte basert på hva man ønsker å oppnå, altså mål og mening.

Så hvorfor er dette viktig i arbeidet med nettverksmarkedsføring?

Oftest så starter folk i et MLM selskap uten erfaring hverken fra salg eller lederskap. Og man starter jo selvfølgelig med et ønske om at alle skal bli enten kunder eller partnere. Så ofte når de da får sine første nei, så tenker de at de ikke har egenskapene som skal til for å lykkes (Fixed mindset). Vår jobb som ledere er da å få de til å forstå at det ikke er en fixed greie. Altså at de gjennom å få noen nei og noen ja, kan lære seg hva som skal til for å lykkes (Growth mindset).

Det å få nei er en helt naturlig del i Nettverk, og man skal aldri tvinge eller mase på noen for å få et ja, et nei er et like godt svar som et ja. Og grunnen til at folk velger å takke nei har som regel ingenting å gjøre med personen som spør sine egenskaper.

Mange velger også å gi seg i denne bransjen fordi de har jobbet en stund uten ønsket resultat. Å gi seg løser vel ikke problemet? Men man ser på det som at man har feilet fordi kanskje noen andre har gjort det fortere e.l. Men sannheten er at de kanskje bare har gjort noe annerledes enn de som har større resultat, og da kan de se på hva det er, lære av det, og starte å gjøre ting på en annen måte, og på den måten få et annet resultat.

Men å tro at noen surfer igjennom denne bransjen og bare gjør de rette tingene er som å tro på julenissen, det skjer altså ikke. Forskjellen på de som gjør det fort og de som gjør det sakte er forskjellen på tiden mellom hver feil de gjør og hvor fort de tar til seg lærdommen fra feilene.

Så poenget i dette innlegget er, at om du skal jobbe med nettverk? Vær forberedt på å feile masse, men lær deg å se på det som lærdom slik at du unngår å gjøre samme feil flere ganger. Man kan alltids lese seg til kunnskap, men den beste kunnskapen er alltid gjennom praksis. Og der er MLM en perfekt arbeidsplass for de som ønsker å vokse og lære gjennom feil og til slutt få de resultatene man ønsker.

Les også : 99,5% av alle som starter med MLM feiler!

Jeg vil skrive flere innlegg om personlig utvikling og tanker rundt dette. Oppsummeringen finner du her : Personlig utvikling, hva er det egentlig?

Comments

comments

1 comment for “Kunsten å feile i Nettverksmarkedsføring

Comments are closed.