Direktesalgsforbundet, hva har det å si liksom?

weblogonoZinzino og 21 andre direktesalgs-selskaper er medlem av noe som heter Direktesalgsforbundet. SÅ hva er direktesalgsforbundet?

Det er ingen hemmelighet at direktesalg, altså salg av produkter utenfor fast utsalgssted, som det så fint heter i næringskodene,  ikke har noen god lovgivning i de norske lover, heller ikke i andre lands lover for den saks skyld.

Det sier sitt når en hel bransje som driver med salg i konkurranse med H&M, Elkjøp, Nespresso, Vita, Sunkost, osv. blir regulert av lotteriloven. Da er det noe feil eller hva?

Direktesalgsforbundet er et organ som ble opprettet for 40 år siden i samarbeid med de seriøse aktørene innenfor dirketesalg. I utgangspunktet Tuppeware, Lux og et selskap til jeg ikke husker navnet på. Formålet for dette forbundet er å samle aktørene for å fremme direktesalg som næring, og utdanne både myndigheter, media og folk generelt rundt hva denne bransjen faktisk handler om.

Men en minst like viktig funksjon er at den holder styr på hvem som opererer etter hva man kan kalle etiske normer, altså at man ikke er ute etter kort gevinst men å drive seriøse forretninger. Og i en næring hvor regulering fra myndigheter er helt fraværende, er dette organet særs viktig for å kunne skille seriøse aktører fra de mer useriøse.

Et tankekors er vel at det er flere hundre konsepter som jobber under hva de velger å kalle Nettverksmarkedsføring eller MLM, som ikke er medlem, kan bli medlem, får lov til å bli medlem av direktesalgsforbundet. Burde ikke da den norkse stat være litt mer ivrig på å få på plass lover og regler? Når det er så mye gråsone og ulovligheter i bransjen? Jeg ønsker et lovverk velkomment, det gjør også Zinzino og Direktesalgsforbundet. Så la oss håpe det kommer snart, så «pyramide-stempelet» kan bli fjernet en gang for alle!

For i det hele tatt å kunne bli tatt opp som prøvemedlem må man gjennom en intervju runde blant de andre medlemmene. Deretter følger et års prøvemedlemskap, hvor man ser på alle rutiner, provisjoner osv. Som skal sikre at man faktisk tjener penger på omsetning av varer og ikke rekruttering av salgspersonell.

Direktesalgsforbundet Norge er medlem av direktesalgsforbundet for Europa, som igjen er medlem av direktesalgsforbundet for verden… Så man kan si at det er en del av et verdensomspennende kontrollorgan for direktesalgsbransjen.

Så man kan trygt konkludere med at selskaper som er medlem i Direktesalgsforbundet er trygge å gjøre business med, iallefall på den siden som har med lovgivning og etikk å gjøre. Når det gjelder lønnsomhet og produkttype osv er det jo en annen sak, så det at et selskap er medlem i dette organet garanterer ikke at du vil tjene penger. For for at du skal gjøre det, må du jo også mestre arbeidsoppgavene… Og det er litt mer individuelt, men heller ikke annerledes enn i en annen jobb! ;)

 

Comments

comments